Raamcontract systeemgerichte contractbeheersing voor Rijkswaterstaat

Raamcontract systeemgerichte contractbeheersing voor Rijkswaterstaat

Antea Group ondersteunt Rijkswaterstaat de komende jaren met de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). We hebben een raamcontract gesloten voor de periode 2016 - 2020. Het raamcontract omvat alle te leveren SCB-producten voor vrijwel alle realisatieprojecten van Rijkswaterstaat, verdeeld over vier percelen: multidisciplinair, toetscoördinatie, toetsen en waarnemingen.

Samen met een select aantal andere bureaus zijn wij door Rijkswaterstaat aangewezen om de realisatie van projecten uit het raamcontract te begeleiden met behulp van de SCB-methodiek. Belangrijke onderdelen hierin vormen het coördineren van toetsen, het verrichten van waarnemingen en het uitvoeren van kwaliteitsaudits en kwaliteitstoetsen. Hiermee stellen we tijdens het project objectief vast of de opdrachtnemer zich aan de afspraken houdt en of bijsturing nodig is. We houden de samenhang tussen de verschillende processen nauwgezet in de gaten en kijken of de opdrachtnemer zijn kwaliteitsmanagementsysteem op orde heeft. 

Antea Group heeft een kernteam klaarstaan om de komende vier jaar voor Rijkswaterstaat de SCB-producten te verzorgen. Het kernteam kan putten uit een deskundige pool met projectbegeleiders, lead-auditoren, auditoren, toetsers en waarnemers. Alle vier de plannen van aanpak van Antea Group hoorden tot de hoogst scorende van de aangeboden plannen, waarbij ons plan voor het perceel ‘multidisciplinair’ de hoogste score behaalde. Dit stimuleert natuurlijk enorm om aan de slag te gaan!