Raamovereenkomst milieu gemeente Goes

Raamovereenkomst milieu gemeente Goes

Voor de nieuwe aansluiting op de A58 heeft de gemeente Goes Antea Group gevraagd het akoestisch onderzoek uit te voeren en het proces rondom gekoppelde geluidsanering en de wijzigingen van de gpp’s (geluidproductieplafonds, deze zijn gelegen langs rijkswegen en geven de maximaal toegestane waarde van de geluidproductie op een referentiepunt weer) te begeleiden.

Naar aanleiding van de goede samenwerking is een raamovereenkomst afgesloten voor een jaar, die inmiddels weer is verlengd. Hierin zijn procesafspraken gemaakt over reactietermijnen, ramingen en doorlooptijden. We bieden ondersteuning op het gebied van 

  • Milieu: geluid, lucht, externe veiligheid, procedures en vergunningen;
  • Planvorming;
  • Mobiliteit.

Afhankelijk van de inhoud van de vraag wordt  een passende adviseur ingezet (expertise en niveau). Ook leveren wij integraal advies.

Reactie van Rudie de Regt, gemeente Goes:

‘Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente Goes een raamovereenkomst afgesloten met Antea Group. Er is voor deze constructie gekozen omdat er binnen de afdeling Omgeving & Economie een wisselende behoefte is aan ondersteuning op gebied van geluid. Veel plannen en ontwikkelingen kunnen zelfstandig word afgehandeld. Er zijn echter ook complexere situaties waarin ondersteuning wenselijk is. In deze situaties levert Antea Group snel en flexibel advies, akoestisch onderzoek, ondersteuning in de communicatie en meer.

Door middel van één telefoontje en een mailtje wordt een opdracht besproken en verleend. Soms is het handig om kort te sparren over een casus. Dan is een telefoontje met een van de adviseurs vaak voldoende om een denkrichting of een andere invalshoek aangereikt te krijgen. Kortom met de constructie van het raamcontact worden de medewerkers van Goes snel en flexibel geïnformeerd zonder een duur abonnement af te sluiten.’