Kempkensberg Stadstuin

Realisatie stadstuin Kempkensberg

Het project omvat de gezamenlijke huisvesting van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst op de Kempkensberg in Groningen. Het is één van de eerste grote nieuwbouwprojecten van de Rijksgebouwendienst die via publiek-private samenwerking (PPS) is aanbesteed.

Uitdaging

Bij dit project werd de combinatie Reef/Antea Group gevraagd de stadstuin te realiseren. De stadstuin wordt voor het grootste gedeelte gerealiseerd op de ondergrondse parkeergarage zodat een van de grootste 'daktuinen' van Nederland wordt gerealiseerd. Het gebouw zorgt voor sterk wisselende en harde winden uit verschillende richtingen. Dit is een extra uitdaging om de juiste beplantingen en verankeringen te selecteren.

Oplossing

DUO2 is de aannemerscombinatie aan wie de rijksopdracht is gegund. Strukton is de trekker van het project. Strukton heeft de combinatie Reef/ Antea Groupgevraagd om het stadspark te realiseren. Na een onderhandse aanbesteding is de aanleg en detailontwerp van de stadstuin gegund. Begin mei is daadwerkelijk gestart met het aanbrengen van het filtersysteem en het substraat waar de planten in worden aangebracht.

Resultaten

Een duurzaam kantoor met organische vormen. In maart 2011 hebben de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs er hun intrek genomen. Nu de eerste fase van het project is voltooid, volgt de sloop van de twee bestaande kantoortorens, de aanleg van de ondergrondse parkeergarage en de openbare stadstuin. Het gehele project is in mei 2014 opgeleverd. Vervolgens is gestart met het beheer en onderhoud van de stadstuin. Hiervoor is een contract afgesloten tot 2032.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.