Realisatie vier (landbouw)tunnels N48

Realisatie vier (landbouw)tunnels N48

Uitdaging

De N48 tussen Hoogeveen en Ommen is een gevaarlijke weg in de provincies Drenthe en Overijssel. Maandelijks vinden er ongevallen plaats, waarvan sommigen met dodelijke afloop. Vanaf begin jaren 90 wordt er al gesproken over het veiliger maken. Uitdaging hierbij is om dit collectief belang te dienen en tegemoet te komen aan de verschillende individuele belangen en om tot een goed afgewogen keuze te komen om de huidige twaalf oversteekmogelijkheden veiliger te maken of te vervangen.

Oplossing

Er zijn een stuurgroep en een projectteam opgericht waarbinnen vertegenwoordigers van alle betrokken overheden vertegenwoordigd zijn om gezamenlijk te zorgen dat de N48 voor alle gebruikers een veilige weg wordt, inclusief de mogelijkheden de N48 te kruisen.

Alle ongelijkvloerse kruisingen worden opgeheven om de veiligheid in zijn geheel te verbeteren. Omdat bij afsluiting van alle huidige oversteekmogelijkheden gebruikers ver moeten omrijden, wordt voorzien in de aanleg van vier extra (landbouw)tunnels. De provincie Drenthe neemt de leiding van dit project op zich namens de provincie Overijssel, de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Hardenberg en Ommen en Rijkswaterstaat Noord en Rijkswaterstaat Oost.

Resultaten

Om de tunnels en de noodzakelijke toeleidende infrastructuur mogelijk te maken hebben de gemeenten Hardenberg en Hoogeveen een bestemmingsplanwijziging in gang gezet. Voor de gemeente De Wolden is een omgevingsvergunning voldoende. Er wordt een intensief communicatie -en participatietraject doorlopen dat gekenmerkt wordt door formele (plenaire bijeenkomsten en de bestemmingsplanprocedure) en informele communicatiemomenten (de zogenoemde 'keukentafelgesprekken'). Alle belangen van bijvoorbeeld het waterschap, het Drentse Landschap en hulpdiensten zijn hierin meegenomen.

Antea Group is van de verkenning tot en met de uitvoering van de tunnels nauw betrokken.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.