Renovatie atletiekbaan Sportpark Ookmeer

Renovatie atletiekbaan Sportpark Ookmeer

In 2016 wordt het Europese Kampioenschap atletiek in Amsterdam gehouden. Om de atleten zo goed mogelijk te faciliteren is het Olympisch Stadion gerenoveerd en zijn trainingsaccommodaties aangepast. De gemeente Amsterdam heeft voor dit project 3 bedrijven uitgenodigd die ruime ervaring hebben met het bouwen van atletiekbanen

Middels een Best Value aanbesteding hebben de bedrijven een aanbieding gedaan. Bij deze manier van aanbesteding is prijs van ondergeschikt belang. Er wordt met name beoordeeld op expertise, ervaring en de manier waarop zo’n project door het betreffende bedrijf wordt gerealiseerd. In dit kader is er een prestatiedossier ingediend en zijn er interviews gehouden.

Op basis van deze aanbesteding is het project gegund aan Antea Group Sport. Naast de renovatie van het Olympisch Stadion is ook de 8 laans atletiekbaan op sportpark Ookmeer gerenoveerd. De uitdaging was dat dit in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd moest worden. Er stonden toernooien gepland nog tot kort vóór de renovatie, maar ook direct ná de renovatie. Bij een inspectie vooraf bleek dat het asfalt en lavalaag daaronder niet voldeden aan de IAAF/Atletiekunie normen. De bestaande lijnafwatering en asfalt zijn verwijderd en de lavalaag is geoptimaliseerd en door Reef Oldenzaal voorzien van nieuw asfalt. De ‘sandwich’ toplaag is aangebracht door onze partner Polytan uit Duitsland. Door een lean planning en materieel inzet is het Antea Group Sport gelukt om de projecten op ruim tijd op te leveren.

Met deze facelift hebben de atleten die volgend jaar gaan meedoen aan het Europees Kampioenschap een prachtige, volwaardige oefenfaciliteit gekregen en atletiekvereniging AAC heeft weer een schitterende atletiekbaan.