Renovatie gebouw tot Kantoor en Onderwijsgebouw

Renovatie gebouw tot Kantoor en Onderwijsgebouw

Uitdaging

Het kantoorgebouw aan de Rochussenstraat diende multifunctioneel verbouwd te worden naar een deel voor kantoorfunctie en een deel voor schoolfunctie. Om de laagbouw geschikt te maken voor de schoolfunctie moest de liftcapaciteit aanzienlijk worden vergroot met vier extra liften.

De wens van Hogeschool Rotterdam was dat binnen afzienbare tijd 3000 leerlingen op de verdiepingen aanwezig kunnen zijn. De vluchtwegen dienden daardoor ook te worden uitgebreid.

Oplossing

Er is vanwege de korte doorlooptijd gekozen voor een bouwteamverband. Alle disciplines zijn onder verantwoording van de bouwmanager van Antea Group ingeschakeld. Het bleek noodzakelijk om de liftcapaciteit te verdubbelen, de hal te vergroten en twee trappenhuizen toe te voegen aan het gebouw. Dit had ingrijpende gevolgen voor de constructie. Na 8 maanden zijn de bovenste verdiepingen in gebruik genomen voor de kantoorfunctie. Deze grootschalige verbouwing is binnen budget en tijd gebleven.

De gangen werden verbreed om de lokalen beter bereikbaar te maken. De installaties werden aangepast voor de nieuwe functie van het gebouw. Voordeel was dat er voldoende koelcapaciteit in het gebouw aanwezig was om dit te realiseren. Hierbij is zoveel mogelijk het bestaande kanalenstelsel gehandhaafd en uitgebreid.

Resultaten

Credit Suisse is eigenaar van het gebouw Rochussenstraat met een BVO van 17.000 m². Het gebouw was verhuurd aan Stedin. Een nieuwe huurder, de Hogeschool Rotterdam wenste het gebouw huren. Hierdoor moest de eigenaar het pand grondig renoveren en geschikt maken voor zowel kantoor als onderwijsfunctie. De kosten voor de renovatie zijn mede dankzij de inspanning van Antea Group binnen tijd en budget gebleven.

Project details

  • Bouwprojectmanagement
  • Constructieadvies
  • Installatieadvies
  • Retrofitting
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.