Renovatie gemalen Spijksterpompen en Noordpolderzijl

Renovatie gemalen Spijksterpompen en Noordpolderzijl

Businesslijnen:
Tags:

Uitdaging

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest is Antea Group betrokken bij de inspectie en renovatie van de keermiddelen van de zeegemalen Noordpolderzijl en Spijksterpompen. De gemalen hebben een capaciteit van 400 en 670 m3/min. De keermiddelen zoals; zes terugslagkleppen, vier spui- en noodschuiven en vier tolkleppen waren na circa 35 jaar toe aan groot onderhoud. Aanvullend worden diverse bordessen en roosters toegepast voor het verbeteren van de veiligheid.

Oplossing

Aandachtspunten bij de renovatie zijn behoud van bemalingcapaciteit en veilig werken. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen de gemalen, in besloten ruimtes. Antea Group ondersteunt in het opstellen van uitvragen, aanbesteden, directievoering en toezicht. Om kosten te besparen en meer ervaring te krijgen, worden sommige werkzaamheden uitgevoerd door de Technische Dienst van het waterschap.

Resultaten

In 2013 zijn de werkzaamheden gestart voor gemaal Spijksterpompen, respectievelijk voor gemaal Noordpolderzijl in 2014. De gemalen zijn in 2014/2015 succesvol opgeleverd. Door deze revisie kunnen de keermiddelen weer jaren mee.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.