Renovatie milieustraat Eindhoven

Renovatie milieustraat Eindhoven

Antea Group heeft in opdracht van Cure de vloeistofdichte verharding van de opstelplaats voor containers op de milieustraat Eindhoven gerenoveerd. De opstelplaats was zwaar beschadigd geraakt.

Eind 2015 heeft Antea Group, in samenwerking met Cure, een ontwerp gemaakt voor de renovatie. Vervolgens heeft Antea Group een aantal opties uitgewerkt voor het realiseren van een opstelplaats die bestand is tegen de zware belastingen met containers. 

In een overleg met Cure zijn deze voorstellen besproken en is de keuze gemaakt voor de aanleg van een gewapende betonverharding en plaatselijk herstel van de asfaltverharding en afwatering op het overige terreingedeelte.

Om schades aan de vloeistofdichte verharding in de toekomst te voorkomen zijn onder de containers kunststof beschermplaten gelegd in combinatie met betonblokken.

Antea Group heeft alle werkzaamheden vanaf ontwerp tot en met de realisatie verzorgd en eind 2016 naar tevredenheid van Cure opgeleverd.