Cuneratoren Rhenen Rijksmonument restauratie Ralph Backer

Restauratie Rijksmonument Cuneratoren te Rhenen

Na een bouwkundig onderzoek bleek dat de uit 1531 stammende Cuneratoren in Rhenen toe was aan een grootschalige restauratie. Zo verkeerde het loodwerk en de natuursteen in slechte staat door uitgesleten voegen en afgebrokkeld natuursteen. In opdracht van gemeente Rhenen verrichtte Antea Group de projectleiding en de directievoering van de restauratie.

De gemeente Rhenen gaf Antea Group in 2012 opdracht een grootschalige restauratie te leiden in bouwteamverband, zodat de blikvanger de komende 50 jaar veilig overeind blijft. De ruim vijf miljoen euro kostende restauratie bleek hard nodig: door erosie raakte steen regelmatig los, waardoor een enkele steen naar beneden viel. 

Na een intensief proces met de betrokken partners (o.a. Bouwbedrijf Hoffman B.V., architectenbureau Delfgou, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Utrecht) is de toren in november 2017 opgeleverd. De werkzaamheden zijn in bouwteamverband uitgevoerd. De restauratie is binnen planning en financiële kader afgerond, wat gelet op de complexiteit een mooie prestatie is. Zo zijn er achttien verschillende steensoorten toegepast voor de restauratie.

Innovatie

De restauratie van een historisch gebouw vraagt om stevige regie en een uitgebreide risicoanalyse waardoor onvoorziene werkzaamheden en meerkosten tijdig aan het licht komen. Bij de samenstelling van het bouwteam zijn zorgvuldige keuzes gemaakt: ambacht en innovatie zijn perfect in balans gebracht. Door deze aanpak was een actieve financiële sturing op de onvoorziene kosten gedurende het project mogelijk.

Duurzaamheid

De restauratie is gefaseerd, van boven naar beneden uitgevoerd. Het publiek zag de toren daardoor opknappen. De 18 verschillende soorten natuursteen, houten elementen en ringanker zijn op volledig authentieke wijze hersteld. De belichting is sterk verbeterd en verduurzaamd dankzij led-toepassingen met talloze kleurenprogramma’s. Deze nieuwe wijze van aanlichten zorgt voor energiebesparing alsmede de mogelijkheid de toren in diverse kleuren aan te lichten.