RISICOMODULE ONDERSTEUNT RISICOBEHEERSING EN INCIDENTBESTRIJDING

RISICOMODULE ONDERSTEUNT RISICOBEHEERSING EN INCIDENTBESTRIJDING

In Nederland wordt hard gewerkt aan de inrichting van de veiligheidsregio's. Een goede risico-inschatting van het verzorgingsgebied in een brandrisicoprofiel vormt de basis voor effectieve risicobeheersing en incidentbestrijding. Antea Group biedt veiligheidsregio’s tools en technieken om gegevens te koppelen, risico’s te prioriteren en benodigde capaciteiten in te schatten.

Oplossing

Speciaal voor veiligheidsregio’s ontwikkelde Antea Group het Besturingsmodel gericht op preventietaken en risicobeheersing. Dit is een software-instrument waarmee risico’s kunnen worden ingeschat, prioriteiten kunnen worden bepaald en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van taken kan worden berekend. De Risicomodule is onderdeel van het Besturingsmodel. Hiermee worden voor verschillende object categorieën risico’s ingeschat. De module neemt hierbij potentiele effecten en naleefgedrag mee in de risicobeoordeling. 

Resultaten

Het gebruik van de Risicomodule en het Besturingsmodel verschafte de veiligheidsregio's een onderbouwde basis om afspraken en beleidsafwegingen te maken voor een optimale inrichting van hun organisatie. Het model is onder meer ingezet bij de veiligheidsregio’s Utrecht, IJsselland, Groningen, Gelderland-Zuid en Drenthe.

Downloads: