Rotterdam3 Rijkswaterstaat vaarwegen waterkering stormvloedkering

Rotterdam3: first class projectbeheersing voor beheer en onderhoud waterwerken

Antea Group ondersteunt Rijkswaterstaat de komende twee jaar bij de projectbeheersing van ‘Rotterdam3’. In dit werkpakket bundelt RWS het beheer en onderhoud van meerdere waterwerken én het dynamisch verkeersmanagement op diverse waterwegen. Zo’n vijftien specialisten van Antea Group zijn betrokken bij de klus die deze maand uit de startblokken ging.

Rotterdam3 bundelt drie RWS-clusters. Twee van de drie leggen zich toe op het beheer en onderhoud van primaire water- en stormvloedkeringen in de regio Rotterdam, waaronder de Maeslant- en de Hollandse IJsselkering. Het andere cluster verzorgt het beheer en onderhoud van het dynamisch verkeersmanagement op vaarwegen in de regio’s WNZ, NN en ON. Kortom, veelomvattende projecten met impact op waterveiligheid en binnenvaart.

Projectbeheersing

Om alles volgens plan te laten verlopen, is state-of-the-art projectbeheersing nodig. Lopen onderhoudsprojecten financieel nog in de pas? Worden risico’s voldoende beheerst en wordt er gewerkt conform geldende standaarden, handreikingen en de Werkwijzer RWS? “Van planning tot evaluatie: we leveren clusters beheersproducten op het gebied van scope en baselinebeheer, financieel-, planning-, kwaliteits- en risicomanagement”, vertelt Marleen Aarts.

Continu verbeteren

Een groot deel van die ondersteuning is operationeel. Maar het is zeker geen kwestie van u-vraagt-wij-draaien. Marleen: “Rijkswaterstaat werkt aan een cultuur van continu verbeteren. Ze verwachten hierin ook van ons een proactieve houding. Omdat we binnen de vorig jaar verworven opdracht Rotterdam2 al met vier IPM-teams van RWS werken, kunnen we ervaringen en verbeteringen één-op-één meenemen naar Rotterdam3.”