Routes voor landbouwverkeer in Zeeland

Routes voor landbouwverkeer in Zeeland

Uitdaging

De verkeersveiligheid in Nederland is de laatste twintig jaar sterk verbeterd. Dit geldt niet voor landbouwvoertuigen. Jaarlijks vallen gemiddeld 16 doden en 100 gewonden bij verkeersongevallen met deze voertuigen. De ongevallen worden met name veroorzaakt doordat het landbouwvoertuig zelf onveilig is, het voertuig in het donker slecht herkenbaar is en de voertuigen breed zijn. Het onderwerp landbouwverkeer is al meer dan tien jaar een terugkerend onderwerp van discussie, onder meer in het politieke debat.

Oplossing

Ook in Zeeland is de verkeersveiligheid rond landbouwverkeer punt van aandacht. Zeeland is een agrarische provincie en landbouwverkeer hoort tot het dagelijkse wegbeeld. In de provincie is vastgesteld dat de huidige infrastructuur niet altijd geschikt voor dit landbouwverkeer. Ook leidt de ontwikkeling van het landbouwverkeer tot conflicten met fietsers. Een visie op een concreet netwerk van veilige landbouwroutes ontbrak.

Resultaten

Samen met bureau Ligtermoet & Partners onderzocht Antea Group in opdracht van de Provincie Zeeland, waterschappen en RWS in hoeverre het mogelijk was om logistieke landbouwroutes aan te wijzen en in te richten voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling. Naast alle wegbeheerders in Zeeland is er ook landelijke belangstelling getoond door organisaties zoals KpVV, CROW en de SWOV.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.