Ruimtelijk-economisch onderzoek Antea Group en CroonenBuro5 brengt bouwmarkt stap dichterbij

Ruimtelijk-economisch onderzoek Antea Group en CroonenBuro5 brengt bouwmarkt stap dichterbij

In de afgelopen maanden hebben CroonenBuro5 en Antea Group gezamenlijk de kennis en kunde vergroot op het gebied van ruimtelijk-economisch onderzoek.

De casus

Dit kwam tot zijn recht bij een ruimtelijk-economische impactanalyse (ook wel DPO) naar de nieuwvestiging van een bouwmarkt op een bedrijventerrein in een grote gemeente in Noord-Holland, in opdracht van Dura Vermeer en de betreffende bouwmarktketen. Deze vestiging bestaat uit ca. 8.000 m2 winkelvloeroppervlak bouwmarkt en 4.000 m2 tuincentrum.

In deze studie zijn zowel de marktruimte als ruimtelijke aspecten (leegstand en bestaande winkelstructuren) geanalyseerd. Hieruit volgde de conclusie dat er marktruimte is voor de bouwmarktformule en dat deze marktruimte in de komende jaren verder toeneemt. Nieuwvestiging van deze bouwmarkt zal bovendien leiden tot extra aantrekkingskracht voor perifere detailhandelsvestigingen in de directe omgeving, omdat het een aanvulling is op het bestaande het bedrijventerrein en daarnaast leidt tot een groei van de werkgelegenheid in de gemeente. Deze effecten wegen aantoonbaar zwaarder dan een mogelijk beperkt omzetverlies voor de concurrentie. De ontwikkeling ligt nu bij de adviescommissie detailhandel.

Ruimtelijk-economisch onderzoek

Ruimtelijk-economisch onderzoek ondersteunt de goede besluitvorming door Provincie, gemeente, adviescommissies en andere belanghebbenden in verschillende procesfases. Het in beeld brengen van behoefte, ruimtelijke gevolgen en economische effecten is noodzakelijk bij herbestemming, verplaatsing van functies en nieuwe ontwikkelingen. Uiteindelijk vertaalt zich dit in het bestemmingsplan bij de beoordeling van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’.