Saliniteitsmetingen Harlingen grachten saliniteit

Saliniteitsmetingen met mobiele sensorkit in de grachten van Harlingen

Antea Group heeft op verzoek van de gemeente Harlingen met haar mobiele sensorkit de saliniteit gemeten van het oppervlaktewater in de grachten van Harlingen. Dit leidt tot verrassende uitkomsten.

De gemeente Harlingen was benieuwd naar de invoed van lekkage van zout water door de sluizen in de stad op de kwaliteit van het grachtwater. Met onze mobiele sensorkit hebben we daarom het zoutgehalte in de grachten gemeten. De metingen zijn verricht tijdens hoogwater en tijdens laagwater. Door vanuit een boot in twee tijdsperiodes op verschillende plaatsen te meten, is een beeld van de ruimtelijke en temporele variatie van de saliniteit verkregen.

Verhoging saliniteit

De resultaten zijn verrassend. Vlakbij de sluizen blijkt de verzilting beperkt te zijn. Aan het einde van de Zoutsloot is echter een duidelijke verhoging waargenomen. Dit was bij de spuiklep in de zeedijk. De spuiklep bleek te lekken en is inmiddels, mede naar aanleiding van dit sensoronderzoek, door de gemeente vervangen. Op korte termijn wordt vervolgonderzoek naar het effect van de vervanging uitgevoerd.

Saliniteit Harlingen onderzoek sensorenSensoren voor wateronderzoek

Een mobiele sensorkit is een houder met daarin meerdere sensoren die aan de onderzoeksboot is bevestigd. Met de sensorkit kunnen we tijdens het waterbodemonderzoek ook waterkwaliteit gegevens verzamelen. De sensorkit bestaat uit sensoren die onder meer de zuurgraad, temperatuur, troebelheid, waterdiepte en zelfs blauw-/groenalg kunnen meten. De verzamelde data is herleidbaar tot de specifieke coördinaten, datum en tijd van de metingen.

Sensortechniek inzetten

Een mooi resultaat met een nieuwe techniek. Een meting met sensoren levert vele malen meer en betrouwbaardere informatie op dan een watermonster. Hiermee kunnen in dezelfde tijd op meerdere plekken en tijdstippen meerdere metingen worden gedaan. 

Benieuwd of dit wat voor jouw organisatie is? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag over de parameters die gemeten kunnen worden en voor welke toepassingen de sensortechniek ingezet kan worden.