Sanering terrein chemische wasserij Hoensbroek

Sanering terrein chemische wasserij Hoensbroek

Op het terrein van een voormalige wasserij aan de Akerstraat-Noord is Hoensbroek zijn Antea Group en HMVT gestart met een complexe saneringsopdracht. De bodem is verontreinigd met tetrachlooretheen (per) en trichlooretheen (tri) en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van zo'n 600m2 en tot in het grondwater. Om verdere verspreiding tegen te gaan, is sanering noodzakelijk.

Een aantal van de bedrijfspanden is inmiddels gesloopt en het asbest is gesaneerd. Het grootste deel van de verontreiniging is door afgraving verwijderd. Bij de graafwerkzaamheden is ook nog een ondergrondse huisbrandolietank gevonden die zal worden geleegd, gereinigd, afgevoerd en vernietigd.

De achtergebleven verontreiniging wordt met een vernieuwend concept gesaneerd. Door hete lucht te injecteren, verdampt de verontreiniging, die vervolgens wordt afgezogen en gefilterd tot ondschadelijke eindproducten. De sanering wordt gedurende de werkzaamheden gemonitord.

Daarnaast zal het terrein nog 10 jaar lang gecontroleerd worden middels metingen van het grondwater op en nabij het bronperceel.

(Foto's: Bosatex)