SCB voor Programma Toegankelijkheid van ProRail

SCB voor Programma Toegankelijkheid van ProRail

Het Ministerie van Infrastructuur heeft in het kader van het Programma Toegankelijkheid ProRail de opdracht gegeven om alle perrons zelfstandig toegankelijk te maken voor reizigers.

Businesslijnen:
Tags:

Het project “Landelijke toegankelijkheid en bereikbaarheid van perrons – Tranche 4 liften” van ProRail moet bijdragen aan het bereiken van deze toegankelijkheid. Antea Group ondersteund ProRail in de contractbeheersing en het bouwmanagement van dit project.

Aard van het project

Het project bevat 9 verschillende stations, verspreid over heel Nederland, waar liftinpassingen gerealiseerd moeten worden. Deze liftinpassingen moeten er voor zorgen dat iedere reiziger zelfstandig vanaf de ontvangstdomeinen op het perron kan komen en vice versa. Uniek aan dit project is dat één generiek contract de basis is voor alle 9 stationslocaties en weinig locatie specifieke voorontwerpen en afspraken met stakeholders zijn gemaakt.

Antea Group

Voor de Opdrachtnemer K. Dekker is er meer ontwerpvrijheid dan tot op heden over het algemeen in UAV-gc contracten van ProRail is toegelaten. Voor ProRail betekent dit een nieuwe rolverdeling in haar project die ProRail zuiver volgens de UAV-gc wil vormgeven. Antea Group zorgt middels risico gestuurde toetsingen dat alle partijen in hun rol kunnen presteren en dat het project in 2020 en met een optimale samenwerking gerealiseerd is.