Servicegerichte buitendienst Loon op Zand

Servicegerichte buitendienst Loon op Zand

Door expertise en ervaring heeft Antea Group de gewenste senioriteit in de beslissingen ingebracht en concreet invulling gegeven aan de nieuwe efficiënte vormgeving van de buitendienst.

Businesslijnen:

De buitendienst van de gemeente Loon op Zand moest van een min of meer traditionele uitvoerende organisatie, een serviceorganisatie worden. Regulier beheer en onderhoudswerk moest worden uitbesteed en de gemeente moest meer service- en wijkgericht gaan werken.

Om inzicht in de buitendienst te krijgen heeft Antea Group een taakanalyse uitgevoerd in combinatie met een inventarisatie van gemeentelijk materieel en personele capaciteit. De taakanalyse is vertaald een implementatieplan waarin de in de komende zes maanden te nemen stappen zijn beschreven.