Simulatiemodel voor de verdubbeling N33 (Zuidbroek - Assen)

Simulatiemodel voor de verdubbeling N33 (Zuidbroek - Assen)

Begin 2012 is een begin gemaakt met de verdubbeling van de N33 Zuidbroek-Assen. Verdubbeling van de weg betekent ook aanpassing van aansluitingen op aansluitende wegen. De vormgeving van deze aansluitingen en de consequenties en eventuele aanpassingen van het omliggende wegennet dienen vooraf goed onderzocht en onderbouwd te worden.

Businesslijnen:

Simulatiemodel Vissim

Met behulp van een simulatiemodel (Vissim) heeft Antea Group de verkeersafwikkeling geoptimaliseerd rond de aansluiting Zuidbroek (N33-A7) en rond Assen-zuid. Bij Assen-zuid is daarbij specifiek rekening gehouden met mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen rond het TT circuit Assen en rond een mogelijk nieuw bedrijventerrein aan de zuidzijde van Assen.

Wegontwerp

Voor beide locaties (Zuidbroek en Assen-zuid) heeft de toepassing van het simulatiemodel ertoe geleid dat meerdere varianten op een objectieve manier beoordeeld en geoptimaliseerd konden worden. Het uiteindelijke resultaat is een wegontwerp dat goed is voorbereid op de toekomstige verkeersstromen.