Slim watermanagement

Slim watermanagement

Optimalisatie van operationeel waterbeheer

Antea Group heeft in opdracht van Rijkswaterstaat het proces ontworpen en begeleid om met de waterschappen en Rijkswaterstaat tot projectideeën voor slim watermanagement in regio Zuid te komen. De vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties hebben tijdens drie werksessies enthousiast en gezamenlijk, op basis van hun inhoudelijke kennis, een groslijst van ideeën opgesteld en uitgewerkt tot vijf kansrijke projectideeën waaraan de opstellers zich willen verbinden.

Deze projectideeën zijn volgens de vertegenwoordigers van de betrokken waterbeheerders, belangrijk voor verdere implementatie van Slim watermanagement in regio Zuid. Het Programma Slim watermanagement, dat in het Deltaplan Zoetwater is opgenomen, heeft tot doel om (zoet)watertekort en wateroverlast te verminderen door de beschikbare capaciteit van het (Nederlandse) watersysteem beter en duurzamer te benutten. 

Om deze optimalisatie van het operationeel waterbeheer te bereiken, is een andere manier van samenwerken nodig: van verantwoordelijkheid voor het eigen beheergebied naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele watersysteem. Voor de regionale watersystemen van Maas en Midden Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen streven waterbeheerders in regio Zuid naar het zoveel mogelijk voorkomen van droogte en wateroverlast en het verminderen van schade in die situaties. Om deze doelen te bereiken, zoeken de waterschappen Brabantse Delta, de Dommel, Aa en Maas, Peel en Maasvallei (tevens voor Roer en Overmaas) en Rivierenland met Rijkswaterstaat (WVL en Zuid-Nederland) naar verbeteringen door:

  1. Kennis op te doen van functioneren watersysteem;
  2. informatie/data uitwisseling;
  3. organisatie, samenwerking en governance toepassen.