Smart Grid in balans

Smart Grid in balans

Businesslijnen:

Uitdaging

Hoe kun je de productie van en de vraag naar duurzame energie beter op elkaar afstemmen en reguleren? Hoe kun je nieuwe technologieën inzetten om het elektriciteitsnet slimmer te beheren en toch te voorzien in de energiebehoefte? Steeds maar apparaten worden op ons elektriciteitsnet aangesloten. Dit veroorzaakt flinke fluctuaties in de vraag en het aanbod van stroom op het lokale net. Wat gebeurt er wanneer iedereen zijn elektrische auto om vijf uur 's middags aan lader hangt? Of een woonwijk, waar alle woningen zonnepanelen hebben, meer opwekt, dan verbruikt? 

Oplossing

Het project Smart Grid in Balans geeft antwoord op deze vraag. De volgende partijen zetten een uitgebreid onderzoeksproject op: GreenFlux, Enexis, ICT Automatisering, Sycade Green, Alfen, Wageningen UR, Antea Group en Accenture. In een proefomgeving wordt voor de opwekking van elektriciteit gebruik gemaakt van een zonneweide, windmolenpark, batterijopslag en biovergister. Daarnaast doen twintig elektrische auto's, honderd oplaadpunten, 15 huishoudens en vijf bedrijven mee in het project. Eén van de innovaties is een Energie Informatie Systeem voor gebruikers van elektrische auto's; zij kunnen zien met welke duurzame energiebron de batterij wordt geladen, wat het verbruik is en de CO2-besparing.  

Resultaten

Inmiddels is de proefomgeving in gebruik. Zonneweide, windmolenpark, biovergister en auto's zijn onder meer te zien op de onderzoekslocatie van de Wageningen Universiteit, ACCRES in Lelystad. Naast de ontwikkeling van de producten en diensten doet Antea Group tijdens het project onderzoek onder prosumers (producenten en consumenten) en berijders. Het accent ligt op de gevolgen voor het gedrag wanneer gebruikers inzicht krijgen in de toegepaste energiebron. In de loop van 2014 worden de eerste resultaten bekend.

Met dit project werkt Antea Group bewust mee aan het slimmer maken van Nederland: Smart Mobility in de praktijk.