smart mobility Noord-Holland infrastructuur data

Smart mobility beleid Noord Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan de hand van de uitvoeringsagenda smart mobility actief aan diverse concrete smart mobility projecten. De provincie had behoefte om het langetermijnbeleid voor smart mobility vast te stellen, voorzien van een aantal routekaarten op specifieke thema’s zoals data, infrastructuur, voertuigtechnologie, mobility as a service. Dit beleid bepaalt de koers voor de komende jaren en biedt een grondslag voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s.

Kernteam Koers Smart Mobility

Antea Group heeft inhoudelijke en procesmatige inbreng geleverd aan het ‘kernteam koers smart mobility’. Het kernteam stelt de koers op het gebied van smart mobility op en stemt daarbij de doelen en ambities af met de omgevingsvisie, die in een parallel traject binnen de provincie werd opgesteld. Samen met de projectleider vanuit de provincie gaven we richting aan het kernteam, stelden we de koers op en stemden deze af met interne en externe betrokkenen.

Langetermijnbeleid

Het resultaat is een langetermijnbeleid smart mobility van de provincie Noord-Holland. Dit beleid bepaalt de koers en biedt een grondslag voor toekomstige projecten. Het toont de samenhang met de opgaven uit de omgevingsvisie, door aan te geven waar smart mobility bijdraagt aan en soms ook stuurt op opgaven zoals economische transitie, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit.