MIRT A67 smart mobility Venlo Brabant Limburg

Smart mobility in MIRT Verkenning A67

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt voor vrachtvervoer: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

Het verbeteren van de doorstroming wordt onderzocht in de Verkenning A67. Tijdens de Verkenning wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg. De Verkenning voor de A67 richt zich op het wegdeel tussen de knooppunten Leenderheide in Eindhoven en Zaarderheiken bij Venlo.

Smart waar kan, infra waar moet

In de Verkenning hebben we meerdere maatregelpakketten uitgewerkt, volgens het adagium ‘smart waar kan, infra waar moet’. Dit houdt in dat het eerste maatregelpakket zich volledig richt op smart mobility. De invulling en beoordeling van mogelijke smart mobility maatregelen hebben we afgestemd met experts uit ons smart mobility netwerk van overheid en marktpartijen. Ook hebben we alle maatregelen modelmatig doorgerekend, waarbij de uitdaging onder andere lag in het op een juiste wijze vertalen van de smart mobility maatregelen naar input voor verschillende typen verkeersmodellen. Hierin hebben onze modelexperts samen opgetrokken met de experts van WVL.

Maatregelen A67

De Programmaraad SmartwayZ.NL heeft op 27 september 2017 ingestemd met het voorstel voor het nader onderzoeken van drie maatregelpakketten om de problematiek op de A67 aan te pakken. Deze drie maatregelpakketten lopen uiteen van smart mobility tot kleinschalige infrastructurele maatregelen tot capaciteitsuitbreiding, en de mogelijke combinaties daarvan. Met dit bestuurlijk besluit is de analytische fase van de Verkenning afgerond. Tot eind 2018 worden de drie maatregelpakketten nader onderzocht in de beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning, waarna een besluit wordt genomen over een voorkeurspakket aan maatregelen.