A58

Snel en succesvol onderzoek capaciteitsverruiming A58 Tilburg – Breda

De aanpak van de dagelijkse en toenemende files op de A58 tussen Tilburg en Breda is urgent. Vanwege de samenhang met de verbreding van de aanliggende wegvakken A58 Eindhoven - Tilburg en A58 St. Annabosch - Galder geldt dit ook voor de besluitvorming in het kader van het MIRT hierover. De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Breda en Tilburg hebben eind juni 2017 Antea Group benaderd voor de benodigde informatie om over een capaciteitsvergroting te kunnen besluiten. Bijzonder hierbij is dat de capaciteitsverruiming ook beoordeeld wordt op de mate waarin het innovaties op en aan de weg mogelijk maakt.

In minder dan drie maanden tijd heeft Antea Group voor vier varianten van de innovatiestrook een ontwerp, kostenraming, verkeer- en milieustudie en een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld. Door slim te ontwerpen, waarbij zo veel als mogelijk gebruik is gemaakt van de huidige weg, zijn de kosten voor de innovatieve capaciteitsverruiming relatief laag en zijn de gevolgen voor de omgeving klein. De maatschappelijke baten zijn door de sterke afname van de reistijd groot.

Op 8 december 2017 hebben het Rijk en de regio besloten om te investeren in deze capaciteitsuitbreiding. De studie van Antea Group dient als input voor een startbeslissing die naar verwachting al in 2018 genomen wordt.