Station Bergen op Zoom

Spoor Station Bergen op Zoom optimaal bereikbaar

In het kader van het vergroten van de toegankelijkheid, is in opdracht van ProRail en Gemeente Bergen op Zoom het stationsgebied van Bergen op Zoom ingrijpend veranderd.

Businesslijnen:

Met de toevoeging van een lift op het eilandperron en royale hellingbanen aan de oost- en westzijde van het station, is ook dit deel van het spoor van Nederland weer bereikbaar voor mensen met een fysieke beperking. Naast het aanpassen van de toegankelijkheid, is ook de totale afwerking aangepakt met een verfrissend nieuwe sfeer als resultaat.

Antea Group heeft ProRail en de Gemeente Bergen op Zoom geadviseerd en ondersteund bij de Systeem Gerichte Contractbeheersing van de UAV-GC contracten. Een unieke rol, omdat het totale project in twee percelen was opgeknipt tussen enerzijds de Gemeente Bergen op Zoom, en anderzijds ProRail, waarbij één aannemer was gecontracteerd om het werk te realiseren.

 

Foto: Jan de Vries