Structurele aanpak van zwerfvuil langs snoeproutes

Structurele aanpak van zwerfvuil langs snoeproutes

Uitdaging

De Baroniegemeenten (Gilze en Rijen, Dongen, Goirle, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam) zagen een gezamenlijk probleem: per gemeente een groot groengebied waar veel vuil wordt achtergelaten, vooral in bermen langs wegen en fietspaden. Veel fietspaden blijken zogenaamde 'snoeproutes': belangrijke fietsroutes van en naar de middelbare scholen waar veel zwerfvuil ligt. Het opruimen kost de gemeenten veel geld en het geeft bezoekers een slechte indruk van het mooie landelijke gebied.

Oplossing

Om te komen tot een oplossing, is eerst de problematiek goed in beeld gebracht. Door middel van metingen en observaties zijn zwerfvuilroutes en veroorzakers geïnventariseerd. Daarnaast is een gedrags- en actorenanalyse uitgevoerd en zijn twee doelgroepen benoemd: scholieren en recreanten.
Om deze te bereiken zijn actoren aangewezen; scholen, sportverenigingen en campings. Vervolgens is een gerichte campagne 'Hou het schoon' opgesteld die bewustwording van zwerfvuil bij de doelgroepen en actoren tot doel heeft.
Deze campagne is op de Landelijke Opschoondag gestart met het ondertekenen van een convenant door de vijf betrokken wethouders en het onthullen van het beeldmerk naast de fietspaden.

Resultaten

Na de lancering zijn de gemeenten de samenwerking blijven opzoeken op communicatievlak. Er is een 'pool' van communicatiemedewerkers opgericht, die periodiek bij elkaar komen om blijvend aandacht te besteden aan het onderwerp. De opzet is om elk jaar weer aandacht te vragen voor de campagne. Om zicht te houden op de effecten gaan de gemeenten gericht metingen uitvoeren op de zwerfvuilroutes. Kortom, met een goede samenwerking en een structurele aanpak heeft dit project een duurzaam karakter.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.