Structureren van verkeersinformatie

Structureren van verkeersinformatie

Basisinformatie Droog staat binnen Rijkswaterstaat voor de gegevens over verkeer en vervoer en verkeersveiligheid. De beherende afdeling levert deze gegevens niet alleen aan andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat en andere overheden en marktpartijen, maar verzamelt en analyseert ze ook. De directie voelde de noodzaak om het huidige dienstenpakket en het serviceniveau van de afdeling naar een hoger plan te tillen.

Technische en organisatorische verbeteringen

In opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied hebben wij het functioneren van de afdeling die verantwoordelijk is voor de levering van de Basisinformatie Droog geanalyseerd. Wij voerden een onderzoek uit, waarbij we eerst in kaart brachten hoe de afdeling functioneerde. Vervolgens inventariseerden we de gebruikerswensen en adviseerden we over mogelijke technische en organisatorische verbeteringen.

Resultaten

We hebben ons advies uitgewerkt in een implementatieplan. Tenslotte boden we nog de ondersteuning bij het invoeren van het implementatieplan.