systeemgerichte contractbeheersing bij Verruiming Twentekanalen fase 2

systeemgerichte contractbeheersing bij Verruiming Twentekanalen fase 2

Rijkswaterstaat gaat de Twentekanalen verruimen. Het hoofdkanaal tussen de IJssel bij Zutphen en Enschede wordt beter bevaarbaar gemaakt voor grotere schepen. Dit geldt ook voor de aftakking van het kanaal naar Almelo. Twente wordt zo veel beter bereikbaar via het water, wat voor een flinke economische impuls zorgt. De uitvoering start naar verwachting in het voorjaar van 2017 en is gepland tot eind 2019. Antea Group begeleidt de uitvoering en zet hiervoor systeemgerichte contractbeheersing (SCB) in.

Rijkswaterstaat besteedt het project in drie percelen aan op basis van Best Value. De aannemers hebben daardoor veel keuzevrijheid en kunnen op kwaliteit het verschil maken. Doordat wij de contractbeheersing risicogestuurd uitvoeren, houdt Rijkswaterstaat grip op kwaliteit, voortgang en risico’s. Via kwaliteitsaudits en toetsen houden we scherp in de gaten of de aannemer(s) zich aan de contractuele afspraken houd(en). Eventuele risico’s komen hierdoor snel aan het licht, zodat de aannemer tijdig kan bijsturen. Onze ervaring is dat deze dynamische aanpak leidt tot betere projectresultaten.

Uit de terugkoppeling van Rijkswaterstaat op ons voorstel bleek dat onze expertise op het gebied van Best Value en onze visie op samenwerking met Rijkswaterstaat de doorslag hebben gegeven. Dit is een enorme blijk van waardering voor ons kernteam dat hard aan het binnenhalen van deze opdracht heeft gewerkt. Voor de meeste collega’s die aan de opdracht gaan werken, ligt het Twentekanaal in de ‘achtertuin’. Het voelt dan ook als ‘ons project’.