Systeemgerichte contractbeheersing voor betere bereikbaarheid perrons

Systeemgerichte contractbeheersing voor betere bereikbaarheid perrons

ProRail wil dat alle stations in 2030 voor iedereen zonder hulp toegankelijk zijn. Om hiervoor te zorgen, krijgen diverse perrons liften of hellingbanen. In het project Liften tranche 4 bereikbaarheid perrons worden 9 treinstations onder handen genomen. Antea Group is in dit project verantwoordelijk voor de systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Door deze manier van werken houden we grip op risico’s rond planning, budget en kwaliteit.

Businesslijnen:
Tags:

Belangrijk onderdeel van SCB is toetsing. De systeemtoets heeft als doel het kwaliteitssysteem van de aannemer te toetsen en met procestoetsing kijken we naar de werking van processen binnen dit kwaliteitssysteem. En ten slotte zien we er met producttoetsing op toe of de op te leveren producten voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen. Zonodig sturen we tussentijds bij. Dankzij de contractvorm krijgt de aannemer vrijheid om het gewenste resultaat naar eigen inzichten te realiseren, terwijl ProRail grip houdt op kwaliteit, voortgang en kosten.

Het project is in 2016 gestart en loopt in 2020 ten einde. De uitvoering is complex, want er zijn veel stakeholders bij betrokken. Daarnaast is een zorgvuldige planning nodig om hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Aan ons de taak erop toe te zien dat de aannemer zich aan de afspraken houdt en de gewenste kwaliteit levert.