Botlek Rotterdam A15 systems engineering spoorbrug

Systems Engineering voor afbouw spoor op de nieuwe Botlekbrug

Havenspoorlijn Rotterdam

De Botlekbrug is qua type de meest authentieke in zijn soort, maar in zijn vorm de meest unieke van Nederland en Europa. Het is de enige spoorbrug in Nederland met 2 onafhankelijke dekken in elkaars verlengde. Namens A-Lanes A15 voeren we Systems Engineering uit met ProRail en Rijkswaterstaat om het nog te realiseren nieuwe spoorsysteem te integreren in het bestaande brugsysteem.

Businesslijnen:

De brug is met zijn formaat per dek ter grootte van één voetbalveld de grootste hefbrug van Europa. De complexiteit van de brug komt door de locatie en het grote aantal verschillende doeleinden waarvoor de brug wordt gebruikt. Langzaam verkeer, (snel)wegverkeer, spoorverkeer groot scheepvaartverkeer.

De nieuwe Botlekbrug, gebouwd door A-Lanes A15, is reeds in gebruik genomen door Rijkswaterstaat maar is alleen voorbereid op de aanleg van spoor. De Havenspoorlijn tussen Botlek en Pernis moet nog op de nieuwe brug gerealiseerd worden.

In dit project wordt de volledige keten van Systems Engineering doorlopen vanaf het gebruik in het operationele concept tot en met volledige integratie bij ingebruikname. Door Systems Engineering integraal voor het brugsysteem en het spoorsysteem aan te pakken, worden knelpunten en optimalisaties vroegtijdig gesignaleerd en zijn de prestaties de brug en het spoor te allen tijde herleidbaar en aantoonbaar. Systems Engineering van A tot Z in de zuiverste vorm, welkom in de eredivisie van Systems Engineering!