Toezicht en handhaving bij provincie Utrecht

Toezicht en handhaving bij provincie Utrecht

Uitdaging

De provincie Utrecht had aan het eind van de zomer van 2011 behoefte aan ondersteuning bij het houden van toezicht en uitvoeren van handhaving bij het team Bedrijven en Veiligheid van de afdeling Vergunningen en Handhaving. Antea Group kon op korte termijn twee ervaren handhavers op milieugebied detacheren om de provincie te ondersteunen bij het uitvoeren van bedrijfscontroles.

Oplossing

Antea Group heeft sinds september 2011 twee handhavers gedetacheerd bij de provincie Utrecht. De twee handhavers hebben een ruime praktijkervaring bij een breed scala aan bedrijfssectoren, variërend van agrarische inrichtingen en gemeentewerven tot afvalinzamelaars en afvalverwerkers. Daarnaast hebben zij kennis van de huidige wet- en regelgeving.

Doordat de handhavers in het verleden bij verschillende gemeenten en provincies gedetacheerd zijn geweest, zijn ze ingewerkt in diverse automatiseringssystemen die door overheden worden gebruikt. Hierdoor wordt vanaf het begin effectief en efficiënt gewerkt bij de provincie Utrecht. De inzet van de handhavers is flexibel en varieert van fulltime tot een dag per week.

Resultaten

Vanwege de vliegende start en kennis van zaken verlopen zowel de bedrijfscontroles, als de administratieve afhandeling achteraf kwalitatief goed. De inzet is na de eerste detacheringsperiode naar volle tevredenheid van alle partijen tot op dit moment verlengd.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.