Plastic soup toolbox

Toolbox helpt lokale overheden in aanpak plastic soup

86 miljard kilogram. Dat is de geschatte omvang van de berg plastic die in onze oceanen dobbert. Ook in Nederlandse rivieren komt veel plastic afval voor. Een aanpak dicht bij de bron op lokale schaal is zeer effectief. Echter vaak nog onderbelicht.

Antea Group heeft een toolbox ‘Aanpak plastic soup voor lokale overheden’ opgezet speciaal om lokale overheden zoals gemeenten, waterschappen alsook natuurbeheerders te ondersteunen bij het op de kaart zetten en aanpakken van plastic soup.

Een lokale aanpak van plastic in water heeft naast het aanpakken van het milieuprobleem ook andere positieve effecten voor waterschappen en gemeenten. Iedereen heeft baat bij een schoner beheersgebied met minder zwerfafval. Het zorgt voor een betere uitstraling en een grotere tevredenheid onder bewoners en bezoekers. Bovendien zorgt de aanpak van plastic in water op de langere termijn voor lagere onderhoudskosten. Denk bijvoorbeeld het effect dat plastic soup momenteel heeft op maaisels en de verstoppingen die het teweegbrengt in stuwen en gemalen.

De toolbox bevat een verzameling van oplossingen om plastic vervuiling tegen te gaan. Daarnaast kent de toolbox ook diverse suggesties en tips voor het proces. In Nederland en daarbuiten zijn veel maatregelen bedacht. De toolbox vormt een overzicht van de verschillende mogelijkheden en wordt continu uitgebreid.

In de toolbox ‘Aanpak plastic soup voor lokale overheden’ worden 7 thema’s onderscheiden:

  • Beheer/Onderhoud
  • Technische oplossingen
  • Participatie
  • Educatie
  • Communicatie
  • Ludieke acties
  • Beleid & regelgeving

Aan de hand van de toolbox kan de dialoog worden gestart, worden processen in gang gezet en kunnen specifieke aandachtsgebieden worden aangepakt met concrete maatregelen.

Neem contact op met Mark van den Kieboom om meer informatie over de toolbox te ontvangen.