Transformatie Bavoterrein Noordwijkerhout

Transformatie Bavoterrein Noordwijkerhout

Het Bavoterrein in Noordwijkerhout wordt getransformeerd naar een hoogwaardig woongebied. Het gebied, dat ten noorden van Noordwijkerhout ligt heeft lange tijd dienst gedaan als psychiatrische instelling met bijbehorende gebouwen, tuinen en waterpartijen. Het monumentale Bavogebouw, dat behouden is gebleven herinnert nog aan deze oorspronkelijke functie.

Het gebied gaat plaats bieden aan circa 700 woningen. Er wordt uitgegaan van een organische groei over een periode van 20 jaar. Gelet op deze termijn is het wenselijk om in te kunnen spelen op de veranderende woonwensen, woningbehoefte en duurzaamheidsambities. Tegelijkertijd zal de woon- en architectonische kwaliteit van het gebied verzekerd worden. Een organische ontwikkeling met een altijd af-principe, passend in een hoogwaardig groen raamwerk.

Om deze opgave goed te kunnen faciliteren en borgen stelt Antea Group voor en met de gemeente een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op (omgevingsplan). Hiermee experimenteren zij met de Omgevingswet. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de duurzaamheidsambities, de beeldkwaliteitseisen en de organische ontwikkeling in één plan te regelen. 

Hiervoor is onder meer een ‘spelregelkaart’ opgesteld die als beleidsregel gaat fungeren. Op deze wijze kan, als het nodig is, in de komende 20 jaar ingespeeld worden op veranderende inzichten, zonder dat het ruimtelijke fundament daar onder leidt. Tegelijkertijd doet de gemeente haar voordeel met de experimentenstatus door met elkaar in de geest van de Omgevingswet te werken. Antea Group begeleidt de gemeente hierin.