Van boorlocatie naar bloembollenveld in Warmenhuizen

Van boorlocatie naar bloembollenveld in Warmenhuizen

TAQA Onshore deed in 2012 een proefboring naar aardgas vanaf de nieuw aangelegde mijnbouwlocatie aan het Breekland in Warmenhuizen. De boring toonde echter geen economisch winbare hoeveelheid gas aan. In juni 2013 besloot TAQA om de locatie op te ruimen en te herstellen. Antea Group Realisatie kreeg hiervoor de opdracht.

Oplossing

Antea Group was nauw betrokken bij het ontwerp en de aanleg van de boorlocatie en kende de 'ins and outs' van dit terrein. De grond is eigendom van een veehouder die het weiland verhuurde voor de bollenteelt. Deze veehouder was er alles aan gelegen om de grond weer geschikt te krijgen voor dit doeleinde. Er mocht geen puin achterblijven en de bodem moest weer geschikt zijn voor de bollenteelt. 

Resultaten

Antea Group verwijderde in tien weken tijd de toegangswegen, verhardingen, leidingwerk en boorkelders. De bodemopbouw is in oude staat gebracht. Hierbij besteedde Antea Group extra aandacht aan het verwijderen van puin uit de bodem. Uiteindelijk werd de locatie tot tevredenheid van de eigenaar opgeleverd in oktober 2013. Nu doet het land weer dienst als bloembollenveld.