Bloemendaal beheer inspectie beheerplan gemeente

Van weginspectie naar beheerplan voor gemeente Bloemendaal

Om de beschikbare budgetten voor het onderhoud van wegen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een helder inzicht in de huidige kwaliteit nodig. Want je wilt als gemeente weten waar je aan de slag moet om de beschikbare middelen effectief in te zetten. Gemeente Bloemendaal schakelde de hulp van Antea Group in.

De huidige kwaliteit is inzichtelijk gemaakt door onze inspecteurs, aan de hand van de landelijke inspectiestandaarden: CROW methodiek. Op basis van de inspectiecijfers genereert het beheersysteem een basisplanning en -begroting voor de te beheren verharding. Bij gemeente Bloemendaal is gekozen voor GBI.

Maatregeltoets

Vervolgens hebben wij een maatregeltoets uitgevoerd. Dat betekent dat de maatregelen uit de basisplanning voor de eerste twee jaar buiten worden beoordeeld. Het kan voorkomen dat in praktijk blijkt dat er een lichtere, een zwaardere of helemaal geen maatregel nodig is om een bepaald effect te bereiken. Omdat iedere beheerder vaak zijn eigen werkmethode hanteert hebben wij vooraf de uitgangspunten en criteria voor de maatregeltoekenning zorgvuldig met de beheerder afgestemd.

Planning, begroting en inspectie

Na afronding van de maatregeltoets hebben wij de definitieve planning en begroting opgesteld. De definitieve planning en begroting geeft een gedetailleerde planning voor de eerst twee jaar. De overige planjaren zijn conform de basisplanning. Deze planning wordt om de twee jaar, op basis van een nieuwe inspectie, bijgesteld.

Beheerplan

De resultaten zijn verwerkt in het beheerplan. Dit plan gaat in op de kosten, de kwaliteit en de effecten voor de korte en lange termijn. De gemeente is klaar om de maatregelen vervolgens doelmatig te operationaliseren.