Bahama's veiligheid risicoanalyse trilling aardbeving brand

Veiligheidsbeoordeling op Grand Bahama

Grand Bahama is het noordelijkst gelegen eiland van de Bahama’s. In 2015 heeft de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten van omwonenden rond het industrieterrein bij het havengebied van Freeport. Antea Group is ingeschakeld om een onafhankelijke veiligheidsbeoordeling uit te voeren.

De autoriteiten hebben besloten een onafhankelijke veiligheidsbeoordeling uit te laten voeren voor de ongeveer 3.000 omwonenden. Een projectteam van Antea Group heeft daarop potentiële gevaren zoals brand, explosies en trillingen nauwkeurig in kaart gebracht en een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de regering van de Bahama’s.

Risicogebied haven

Het havengebied van Freeport kent zware industrie. Er zijn onder meer chemische bedrijven actief en er vindt tankopslag en overslag van vloeibare bulkgoederen en brandgevaarlijke stoffen plaats. De risico’s die gepaard gaan met het industrieterrein zijn al lange tijd een bron van zorg voor burgers, activisten en bestuurders. Antea Group is daarom diverse malen naar Freeport gereisd om informatie te verzamelen en te spreken met bewoners, ondernemers en bestuurders.

Technische en organisatorische aanbevelingen

Antea Group is erin geslaagd de problematiek helder te krijgen en veiligheidsrisico’s inzichtelijk te maken door middel van modellen. We hebben aanbevelingen gedaan voor concrete maatregelen op zowel technisch als organisatorisch vlak. Daarbij gaat het niet alleen om een betere samenwerking tussen bewoners, bedrijven en de overheid, maar vooral ook om een verbetering van de veiligheidssituatie.