Veiligheidsstudies Windpark Wieringermeer

Veiligheidsstudies Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer moet met 99 windturbines één van de grootste windparken van Nederland worden. Antea Group is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van het Windpark, waarvan de bouw gepland staat in 2017. Zo hebben we de structuurvisie opgesteld en omgevingsstudies uitgevoerd. Uitdaging hierbij is de nabijgelegen buisleidingstrook, onderdeel van de Nederlandse gasrotonde. Een incident met één van de turbines kan namelijk schade aan de leidingen veroorzaken.

Windturbines en de veiligheidseffecten op ondergrondse leidingen, is een discussie die landelijk vaker voorkomt; er is veel onduidelijkheid rond dit onderwerp. Zowel over de technische (hoe groot is de kans van optreden?) als over de juridische aspecten (welke kans is acceptabel?). Deze onduidelijkheid vraagt niet alleen om technische kennis, maar ook om een proces waarin op het juiste moment met de juiste actoren wordt afgestemd.

Antea Group is marktleider op gebied van veiligheid en windenergie. We kennen de technische materie, maar ook de personen in het werkveld en snappen welk proces doorlopen moet worden om tot een succesvol project te komen. Voor Windpark Wieringermeer heeft deze aanpak ertoe geleid dat het park zo optimaal mogelijk is ontworpen en dat afspraken met partijen correct zijn vastgelegd.