Verbeterde doorstroming op de Kempenbaan draagt bij aan uitstraling De Run

Verbeterde doorstroming op de Kempenbaan draagt bij aan uitstraling De Run

De gemeente Veldhoven wil omstandigheden creëren, die bijdragen aan de doorontwikkeling van hoogwaardige bedrijvigheid in de regio. Bedrijventerrein De Run moet daarom de uitstraling krijgen van een modern, dynamisch en duurzaam bedrijventerrein, passend binnen de ambitie van Brainport Zuidoost-Brabant.

De Run moet dé toegangspoort met allure worden van de Brainport via de A67.
Om deze ambitie waar te maken dient de capaciteit van de Kempenbaan vergroot te worden.

Optimalisatie van de doorstroming op de Kempenbaan door een verbreding van de huidige weg moet leiden tot een capaciteitsuitbreiding die ruimte biedt voor het oplossen van de huidige afwikkelingsknelpunten. Het realiseren van een nieuwe aansluiting op rijksweg A67 is eveneens van groot belang om de doorstroming op de Kempenbaan te verbeteren en de aansluiting op de N2 te ontlasten.

Een nieuwe duurzaam ingerichte Kempenbaan die is verbreed naar 2 x 2 rijstroken, een nieuw fietsviaduct en een nieuw verkeersviaduct over deze A67 , en nieuwe aansluitingen op de  snelweg.