Verbouw pand Protestantse Theologische Universiteit Groningen

Verbouw pand Protestantse Theologische Universiteit Groningen

Uitdaging

In opdracht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is door Antea Group de verbouw van een pand in de Oude Ebbingestraat in Groningen voorbereid en begeleid. Voor dit deels gemeentelijke monument heeft Antea Group het bouwprojectmanagement en de technische advisering (installatie- en constructieadvisering, bouwfysica en akoestiek) verricht, waarbij het ontwerp en interieurarchitectuur door OTH Architecten zijn gedaan. Dit bureau is gespecialiseerd in interieurarchitectuur.
Belangrijk voor de PThU is dat de inrichting van de gebouwen de sfeer van de PThU heeft. Dit betekent veel maatwerk en ingrijpende aanpassingen aan beide gebouwen.

Oplossing

In 2010 heeft de PThU in Kampen ons benaderd voor ondersteuning bij hun herhuisvesting. Zij wilden aansluiting bij de VU in Amsterdam en de RUG in Groningen. In dit kader hebben wij een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de invulling van hun huidige gebouwen in Kampen met een bibliotheek en een trainingscentrum voor predikanten, die nu gehuisvest is in Hydepark te Doorn, en huisvesting in Groningen en Amsterdam.
Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft de PThU een keuze gemaakt en ons gevraagd voor het begeleiden bij de herhuisvesting naar Groningen en Amsterdam.
Onze vastgoedadviseurs hebben een aantal panden in Groningen geselecteerd en vervolgens de aankoop van het voormalige SNS-bankkantoor aan de Oude Ebbingestraat begeleid.
Tezamen met OTH Architecten uit Amsterdam hebben wij de planvoorbereiding voor de verbouw van dit pand verricht. Afgevaardigden van personeel en studenten van de PThU geven input voor de inrichting middels een klankbordgroep.

Resultaten

Het pand bestaat in grote lijnen uit twee bouwdelen. Het oude deel is omstreeks 1829 gebouwd en uitgebreid in 1924. In 1960 heeft aan dit deel een verbouw plaatsgevonden. Het nieuwe deel is in 1993 gebouwd. De aansluiting van de nieuwbouw aan de oudbouw met verschillende vloerniveaus is gerealiseerd door middel van een tussenliggend trappenhuis. Tijdens de nieuwbouw is ook de huidige installatie van de oudbouw grotendeels aangebracht en zijn ruimten in de oudbouw verbouwd.

Project details

Bruto vloeroppervlak 2.200 m2

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.