Verkeerskundig onderzoek Kooimeerplein (A9) te Alkmaar

Verkeerskundig onderzoek Kooimeerplein (A9) te Alkmaar

Bij Rijkswaterstaat stond groot onderhoud op het Kooimeerplein (A9, ring Alkmaar) op het programma. Verharding, verkeerslichten en openbare verlichting hadden het einde van hun levensduur bereikt. Voorafgaand aan het onderhoud heeft Rijkswaterstaat door Antea Group onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de doorstroming, verkeersveiligheid en afzetbaarheid op het plein te verbeteren.

Hier lagen de volgende punten aan ten grondslag:

  • De vormgeving van het plein bood slechte mogelijkheden om afzettingen te plaatsen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
  • Bij het uitvallen van de verkeersregelinstallatie functioneerde het plein niet optimaal. Door het ontbreken van haaientandenmarkering waren alle kruispunten te beschouwen als gelijkwaardige kruispunten waar het verkeer van rechts voorrang heeft. Dit leidde tot onduidelijkheid.
  • Door bestuurders werd op het plein veel van rijstrook gewisseld.
  • De fietsoversteekplaats paste niet in het verkeersplein. Fietsers moesten twee rijbanen oversteken, wat voor onveilige situaties zorgde.

Antea Group heeft diverse mogelijkheden onderzocht voor het herinrichten van het Kooimeerplein om de doorstroming, verkeersveiligheid en afzetbaarheid te verbeteren. Hiertoe zijn verschillende alternatieven uitgewerkt in verkeerskundige berekeningen, ontwerp en kostenraming. De concreet uitgewerkte verbetervoorstellen voor de inrichting van het Kooimeerplein dienden als onderbouwing voor Rijkswaterstaat, voor het maken van een keuze welke variant het meest geschikt is.

Eén van de verbetervoorstellen is inmiddels in de praktijk gerealiseerd. In dit ontwerp is het voor de weggebruiker duidelijker hoe de voorrang geregeld is en hoe de rijstrookindeling op het plein is. Ook is er ruimte gereserveerd voor tijdelijke rijstoken. De doorstroming, verkeersveiligheid en afzetbaarheid zijn daarmee verbeterd.