Verkeersonderzoek Brede School in Leiderdorp

Verkeersonderzoek Brede School in Leiderdorp

Uitdaging

De gemeente Leiderdorp ontwikkelt de Brede School Oude Dorp. De nieuwbouw biedt naast de huidige basisschool ook ruimte aan kinderopvang en buitenschoolse opvang. De vormgeving van de bebouwing en buitenruimte bevindt zich in de ontwerpfase. Door nieuwe ontwikkelingen en reacties uit de omgeving had de gemeente Leiderdorp behoefte aan een actualisatie van eerder verkeersonderzoek naar de effecten van de Brede School en wilde ze een frisse blik op de laatste stand van zaken.

Oplossing

Onze aanpak is gebaseerd op eerdere ervaringen met verkeersonderzoeken voor brede scholen en op maat gemaakt: met gevoel voor knelpunten, het (h)erkennen van aandachtspunten en het doen van haalbare, gedragen voorstellen. In Leiderdorp deden we voorstellen voor de verkeerscirculatie en plaatsten wij de werkelijke omvang van de verwachte verkeersintensiteiten en parkeervraag in het juiste perspectief.

Resultaten

Wij deden een voorstel voor een voorkeursvariant voor de verkeerscirculatie. Een verkeerscirculatie die het verkeer evenwichtig en verantwoord over de omgeving van de brede school verdeelt. Aanrijroutes voor auto- en fietsverkeer zijn gepresenteerd aan bewoners en andere belanghebbenden en onderbouwd met cijfers. Door in te spelen op de meest actuele plannen is het beeld concreet en compleet gemaakt. Naast de conclusies en adviezen zijn voor de gemeente ook aandachtspunten voor de verdere uitwerking in beeld gebracht. Hiermee deden wij een directe handreiking naar de gemeente voor de verdere besluitvorming.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.