VERVANGING BRUG SPARJEBIRD

VERVANGING BRUG SPARJEBIRD

Brug Sparjebird over de Compagnonsfeart te Hemrik (gemeente Opsterland, Friesland) is een beweegbare ophaalbrug gebouwd rond 1955. De brug heeft schade, de constructie voldoet niet meer aan de huidige eisen, het gebruik van de brug veroorzaakt geluid- en trillingoverlast voor de omgeving en het bewegingswerk heeft zijn einde levensduur bereikt.

De gemeente heeft de ambitie de brug te vervangen c.q. te renoveren, zodanig dat de brug weer tenminste 50 jaar meekan waarbij het voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Antea Group heeft voor de gemeente het contract opgesteld, de aanbesteding begeleid en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Het contract is een Design & Construct contract o.b.v. de UAV-GC 2005 waarbij onder meer de materiaalkeuzes en het al dan niet hergebruik van materialen is vrijgelaten aan de marktpartijen.

Dit heeft erin geresulteerd dat de bestaande fundering en de gehele bovenbouw (hameitorens en balans) zijn opgewaardeerd en hergebruikt. Dit heeft niet alleen geleid tot een goedkopere oplossing maar draagt ook bij aan de totstandbrenging van een circulaire economie en daarmee een beter milieu.

Circulair Label

Dit project is, aan de hand van de principes van circulaire economie, beoordeeld als deels circulair. Op de principes Materialen en Samenleving & Cultuur scoort dit project het beste.