Verzorgen civieltechnische werkzaamheden voor Wetterskip Fryslân

Verzorgen civieltechnische werkzaamheden voor Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft een aantal buitendienstmedewerkers om civieltechnisch onderhoud uit te voeren. Het overgrote gedeelte van onderhoud wordt door derden uitgevoerd.

Kennis en kunde van civieltechnisch werk, beschikbaarheid en flexibiliteit zijn daarbij niet weg te denken. Daarnaast kan tijdens calamiteiten de onmiddellijke inzet van werknemers en materieel noodzakelijk zijn. Om een goede onderhoudstoestand en de veiligheid te waarborgen zijn het Wetterskip Fryslân en Antea Group een raamcontract overeengekomen.  

Antea Group is zich bewust van de verantwoordelijkheden en de hieraan verbonden taken van het Wetterskip voor de waterveiligheid. De bescherming tegen het water dient continu gewaarborgd te zijn. Als er zich toch calamiteiten voordoen, zijn flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang om onveilige situaties te voorkomen. Antea Group is voor het Wetterskip Fryslân de juiste partij om invulling te geven aan dit raamcontract.

Een goede samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en Antea Group waarin het Wetterskip op vele fronten wordt ontzorgt; van het bouwen van bruggen en ontwikkelen en realiseren van vispassages tot de bestrijding van de muizenplaag. Hierbij staan veiligheid en duurzaamheid voorop.