Verzorgingsplaatsen Oost-Nederland in 2020

Verzorgingsplaatsen Oost-Nederland in 2020

Uitdaging

Rijkswaterstaat Oost-Nederland denkt na over de vraag waar verzorgingsplaatsen langs het snelwegennet aanwezig zouden moeten zijn en hoe deze er uit zouden moeten zien. Er zijn de laatste tijd ontwikkelingen geweest die ertoe hebben geleid dat sommige verzorgingsplaatsen niet meer voldoen. Een constatering is bijvoorbeeld dat de mobiliteit wel is gegroeid maar de capaciteit van de verzorgingsplaatsen niet. Tevens is er een forse toename van het aantal vrachtauto's door het openstellen van de Europese grenzen en de invoering van betaald rijden voor vrachtauto's in Duitsland. Maar ook veiligheid, criminaliteit en kwaliteit zijn issues die spelen.

Oplossing

Rijkswaterstaat Oost-Nederland wilde structureel iets aan de verzorgingsplaatsen doen. Het streven is om te werken naar nette, schone, veilige, logisch ingerichte, logisch gelegen verzorgingsplaatsen met voldoende parkeermogelijkheden in 2020. Voor het eindbeeld betekent dit dat een aantal verzorgingsplaatsen verdwijnt, er nieuwe plaatsen bijkomen, sommige worden uitgebreid of  heringericht. Op dit abstractieniveau was het beeld helder. Nog niet helder was wat er in de praktijk moest gebeuren om dit te realiseren. Het ging daarbij niet alleen over de kosten, maar ook over planning, fasering, ontwerp, inpassing en vergunningen.

Resultaten

Onze studie heeft geleid tot een complete, pakkende en vlot leesbare visie, die ondersteund wordt door een uitwerkingsvoorstel en een programmering van alle verzorgingsplaatsen in Oost Nederland.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.