Virtual reality polderblindheid wegbelever agvw

Virtual Reality Rijsimulator tegen polderblindheid

Antea Group Virtuele Wegbelever

Wegen kunnen lang en gelijkmatig zijn, waarbij het gevaar bestaat dat bestuurders afdwalen met hun gedachten. Ze zijn niet meer gefocust en onbedacht voor onverwachte situaties. Om deze polderblindheid tegen te gaan, ontwikkelde Antea Group 4 maatregelen die getest worden in een Virtuele Wegbelever.

Polderblindheid

Zelfs een auto van rechts kan (te) laat worden opgemerkt en een gevaarlijke stressreactie bij de bestuurder triggeren. Deze onbedachtzaamheid wordt ook wel polderblindheid genoemd. Dit is een vorm van blindheid waarbij een verminderde opmerkzaamheid in het verkeer ontstaat door afwezigheid van externe prikkels. Om polderblindheid bij automobilisten te voorkomen heeft de Provincie Gelderland, op advies van Antea Group, vier mogelijke maatregelen laten ontwikkelen. Maar hoe wordt de juiste voorkeursmaatregel gekozen zonder onbeheersbare kosten te maken?

Virtuele Wegbelever

Om hier een antwoord te geven, ontwikkelt Antea Group een innovatieve Virtual Reality-rijsimulator, ook wel de Antea Group Virtuele Wegbelever (AGVW). Met de Virtuele Wegbelever kunnen onder andere de vier maatregelen van Provincie Gelderland virtueel gesimuleerd worden. Met diverse sensoren, zoals een hartslagsensor, een eye tracking device en een knijpkrachtsensor op het stuur, wordt gemeten hoe bestuurders reageren op ontwerpkeuzes. Een fysieke ingreep hoeft niet meer plaats te vinden om tot betrouwbare testresultaten te komen

Omgevingsmanagement

De Virtuele Wegbelever kent vele voordelen. Er is sprake van een korte doorlooptijd, het is kosteneffectief en belangrijker: meervoudig toepasbaar. Daarnaast is de Virtuele Wegbelever ook in te zetten voor bijvoorbeeld omgevingsmanagement. Tijdens een informatieavond kunnen stakeholders bij wegingrepen in een vroeg stadium ervaren hoe de weg er uit komt te zien. Vervolgens kan worden ingeschat hoe de belangen zich verhouden tot de wegingreep.

Antea Group biedt met haar Virtuele Wegbelever een betaalbaar alternatief op kostbare variantenstudies. Er wordt hiervoor samengewerkt met Centric.