VIVA’S  PRESTATIECONTRACTEN DROOG OOST-NEDERLAND

VIVA’S PRESTATIECONTRACTEN DROOG OOST-NEDERLAND

Rijkswaterstaat heeft voor het ‘droog’ onderhoud binnen Oost-Nederland een drietal opdrachtnemers gecontracteerd. Het gaat om drie BVP (Best Value Procurement) Prestatiecontracten voor het vast onderhoud aan de rijkswegen in Oost-Nederland.

De opdrachtnemers hebben de verantwoordelijkheid om de assets tijdelijk in beheer te nemen en te onderhouden, maar ook de mogelijkheid om in het areaal de assets duurzaam en/of innovatief te verbeteren.

Antea Group levert vier Best Value B-gecertificeerde adviseurs aan. Zij zijn ervaren in het toetsen volgens de systematiek Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB). Ze zullen het IPM (Integraal Project Management)-team te ondersteunen in het contractmanagement met het beoordelen en voorbereiden van de VIVA’s. 
Onder VIVA’s worden verstaan: Voorstel tot Wijziging, Investeringsvoorstel Verbetervoorstel en Activiteit. Ontvankelijke VIVA’s worden getoetst op tijd, compleetheid, dominantie informatie, herleidbaarheid, verifieerbaarheid en rechtmatigheid.

Het project loopt in 2016 met een mogelijke verlening tot in 2017. Een mooie mogelijkheid voor Antea Group om Best Value-kennis en kennis van SCB te etaleren!