Vlootplan KNRM

Vlootplan KNRM

Een gedegen vlootplan voor een toekomstbestendige KNRM

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) redt mensen die op zee of op ruim binnenwater in de problemen komen. Jaarlijks komt de KNRM meer dan tweeduizend keer in actie met reddingboten, voertuigen en vrijwilligers. Wij zijn gevraagd om voor de volledige maatschappij een vlootplan op te stellen.

Als eerste inventariseerden we de risico’s in het werkingsgebied van de KNRM. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van incidenten uit het verleden en een risicobeeld. Input voor het risicobeeld zijn de gebiedskenmerken zoals weersinvloeden, watereigenschappen en het type activiteiten, bijvoorbeeld recreatie of beroepsvaart.

Vragen
Op basis van het risicoprofiel vullen we zorgnormen aan of stellen deze opnieuw op. Vragen die hierbij centraal staan zijn: hoeveel materieel moet er aanwezig zijn voor een bepaald incident? Hoeveel mensen moeten er binnen een uur kunnen worden gered? Daarnaast wordt een dekkingsplan opgesteld waarin de optimale spreiding van de boten tot uitdrukking komt en wat de beste locatie is voor KNRM-stations.

Nieuw vlootplan
Tenslotte bundelen we de informatie tot een nieuw vlootplan waarin de spreiding van KNRM-middelen (schepen) over de verschillende stations is uitgewerkt. Op basis van het vlootplan kunnen operationele en bestuurlijke afwegingen worden gemaakt voor een toekomstbestendige KNRM.