Voorlopige BAG geometrie Schouwen-Duiveland

Voorlopige BAG geometrie Schouwen-Duiveland

Businesslijnen:
Tags:

Uitdaging

De gemeente Schouwen-Duiveland geeft uitvoering aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar hoort ook de geometrie bij. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft hiervoor onvoldoende tekencapaciteit is huis. Hoe kon zij voldoen aan de eis vanuit het ministerie om binnen 4 werkdagen na het afgeven van een bouwvergunning de gegevens inclusief geometrie in de BAG te krijgen?

Oplossing

Antea Group kwam met een oplossing via een extranet omgeving. Het extranet is een beveiligde internetomgeving waarop alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben. De gemeente plaatst de gescande bouwvergunning, Antea Group bepaalt op basis van de bouwvergunning de voorlopige geometrie van het pand. Deze geometrie wordt in de vorm van een shapefile teruggeleverd aan de gemeente. De teruglevering gaat via hetzelfde extranet. Hierdoor ontstaat er geen vertraging en de betrokken medewerkers kunnen er direct bij. Bijkomende voordelen van deze werkwijze zijn dat er geen grote bestanden via de mail verstuurd hoeven worden en er netjes bijgehouden wordt welke bouwvergunning wanneer verwerkt is.

Resultaten

"Door de geometrie in de BAG op te nemen maken we onze gegevens compleet. Zo worden de panden en verblijfobjecten authentiek en verzonden naar de Landelijke Voorziening. Ook binnen de organisatie kunnen de adressen nadat ze authentiek zijn, gedistribueerd worden en door andere afdelingen gebruikt. Hierdoor is de cirkel weer rond en gaan we verder met de volgende vergunning. Antea Group levert de geometrie keurig binnen de afgesproken termijn. Wij zijn zeer tevreden over deze vorm van samenwerking", aldus Willeke Vaane van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.