Wateroverlast Holten

Wateroverlast Holten

Traditioneel wordt de afvoercapaciteit van een rioolstelsel getoetst met één bui, bijvoorbeeld 20mm in één uur. Dit geeft inzicht in de beperkingen voor deze specifieke omstandigheden. Echter, heeft een locatie dan 1x per 2 jaar water-op-straat of ontstaat dit al bij een kleine bui die 5x per jaar kan optreden? Meer inzicht het functioneren, in plaats van toetsen op de norm, is gewenst. Met andere woorden: waar en wanneer faalt de capaciteit van de riolering?

Businesslijnen:

Door een gevoeligheidsanalyse uit te voeren wordt het inzicht vergroot. In beeld wordt gebracht onder welke omstandigheden en op welke locaties water-op-straat optreedt, door een breed spectrum aan buien c.q. intensiteiten in beschouwing te nemen. Deze buien vertalen wij naar de neerslagstatistiek voor de huidige situatie met basisdata van het KNMI. Bovendien is aan de hand van deze statistiek een eenduidige vertaling te maken naar het effect van klimaatverandering en de verwachte toename van de neerslag.

Hiernaast is de hoogtecomponent betrokken in de analyse en de advisering. Door op eenvoudige de wijze de stroombanenkaart te genereren uit GIS, en de bevindingen uit de faalkansen-analyse hiermee te combineren, wordt het inzicht verder vergroot. Voor de gemeente Rijssen-Holten leverde dit een potentiële besparing op van ca. €1,5 miljoen.

In onder meer de gemeenten Oldebroek, Hattem, Epe, Steenwijkerland en Rijssen-Holten heeft Antea Grou[ de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Inmiddels maakt deze methodiek nagenoeg standaard onderdeel uit van onze basisrioleringsplannen.