Weginspectie inclusief planning en begroting gemeente Zuidhorn

Weginspectie inclusief planning en begroting gemeente Zuidhorn

Uitdaging

Om de budgetten van het wegbeheer goed en op het juiste areaal te besteden, is een helder beeld van de actuele kwaliteit nodig. Met dat inzicht kan de beheerder de juiste ingreep bepalen. Met andere woorden; je wilt weten waar je aan de slag moet om de schaarse middelen effectief in te zetten.

Oplossing

Jaarlijks regelen wij voor de gemeente een gebiedsdekkende inspectie. Antea Group beschikt over ervaren en gecertificeerde inspecteurs. Deze inspecteurs maken aan de hand van de CROW methodiek de schade aan de verhardingen inzichtelijk. Op basis van de inspectiecijfers genereert het beheersysteem GBI een planning en begroting.

Resultaten

Deze planning en begroting laat zien waar en wanneer welke maatregel uitgevoerd moet worden. Tevens worden hierbij de kosten berekend. Dit is voor de gemeente het vertrekpunt om de planning voor de komende jaren operationeel te maken.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.