Windenergie op industrieterrein Oosterhorn te Delfzijl

Windenergie op industrieterrein Oosterhorn te Delfzijl

In opdracht van de Millenergy en gemeente Delfzijl adviseert Antea Group in het kader van het MER en het bestemmingsplan over de externe veiligheid en geluid. Hoe kunnen ontwikkelingen in elkaars nabijheid plaatsvinden, zonder dat de ene activiteit de andere onmogelijk maakt? Ook hebben we locatieonderzoek gedaan en geluid- en veiligheidsberekeningen gemaakt. Daarnaast hebben adviseren we over het beleidsmatige kader en vertaling van dit kader naar het bestemmingsplan.

Oosterhorn is een bestaand industrieterrein in Delfzijl met volop potentie. Niet alleen voor nieuwe bedrijfsvestigingen, maar zeker ook voor windenergie. Een uitdaging, omdat Oosterhorn een bestaand bedrijventerrein is met bestaande belangen.

De breedte van ons advies- en ingenieursbureau komt bij dit project goed van pas. Door de complexe locatie is veel overleg en afstemming nodig, waarbij discussies onverwachte wendingen nemen. Door onze brede expertise zijn wij in staat alle discussies met knowhow te kunnen voeden. Het resultaat is dat ontwikkelaars, overheden en andere belanghebbenden op de juiste wijze geïnformeerd worden en daardoor de juiste beslissingen kunnen nemen.